Ubezpieczenie na życie? Zróbmy to!

Ubezpieczenie na życie to dobry sposób na zabezpieczenie sytuacji finansowej rodziny, zwłaszcza przez ubezpieczonego, który jest jej głównym żywicielem

Spis treści

Ubezpieczenie na życie to dobry sposób na zabezpieczenie sytuacji finansowej rodziny, zwłaszcza przez ubezpieczonego, który jest jej głównym żywicielem

Ubezpieczenie na życie to polisa, której ideą jest ochrona finansowa w trudnych sytuacjach życiowych. To wyjątkowy produkt ubezpieczeniowy, który ma ogromne znaczenie nie tyle dla samego ubezpieczonego, ale przede wszystkim jego bliskich. Osoby wskazane przez ubezpieczonego to tzw. osoby uposażone, które w razie śmierci posiadacza polisy otrzymują określoną kwotę (kwestia wysokości kwoty uregulowana jest odpowiednią umową). Kto najczęściej decyduje się na ubezpieczenie na życie, jakie kwoty składek i wypłat wchodzą w grę i o co warto poszerzyć ochronę ubezpieczeniową? 

Ubezpieczenie na życie – kto, co i za ile?

Suma gwarantowana w polisie na życie zależy m.in. od aktualnej sytuacji finansowej, ale również liczebności rodziny i ewentualnych zobowiązań finansowaychMówi się, że do zakupu ubezpieczenia na życie trzeba dojrzeć. Tę prawdę pokazują statystyki, według których tego typu polisy najczęściej kupują osoby między 35. a 45 roku życia. Dlaczego ludzie właśnie w tym przedziale wiekowym ubezpieczają się na życie? Przede wszystkim dlatego, że ich sytuacja życiowa jest już najczęściej ustabilizowana – mają konkretny zawód, pracują, założyli lub właśnie zakładają rodziny, mają małe dzieci… Ponoć człowiek dobitnie zdaje sobie sprawę z własnej śmiertelności właśnie wtedy, gdy zostaje rodzicem – wówczas zaczynamy myśleć o tym, że trzeba by pożyć jeszcze konkretną ilość lat, by „odchować dzieci”.

Ubezpieczenie na życie może zostać zawarte na czas określony lub nieokreślony. Suma gwarantowana w ubezpieczeniu może być różna – jej wysokość zależy przede wszystkim od aktualnych możliwości finansowych (im wyższa suma gwarantowana, tym wyższa miesięczna stawka), ale również liczebności rodziny, wieku dzieci oraz dodatkowych obciążeń finansowych (często zdarza się, że suma gwarantowana ma pozwolić, w przypadku śmierci głównego żywiciela rodziny, na spłacenie kredytu hipotecznego). Bardzo popularnym rozwiązaniem kwestii ubezpieczeń na życie jest skorzystanie z ubezpieczenia grupowego w zakładzie pracy – warunki są najczęściej korzystniejsze niż w przypadku indywidualnego ubezpieczenia na życie. Jeśli zdecydujemy się na tę formę zawarcia umowy ubezpieczeniowej – koniecznie zorientujmy się jakie są zasady kontynuowania ubezpieczenia w razie zmiany pracy.

Po co to komu?

Suma gwarantowana jest wypłacana w razie śmierci ubezpieczonego wskazanym przez niego osobom uposażonym w umowie ubezpieczeniowejPodstawowym celem ubezpieczenia na życie jest ochrona bliskich osoby ubezpieczonej w sytuacji jej śmierci. To doskonały sposób na zabezpieczenie finansowe swojej rodziny, zwłaszcza w sytuacji, gdy ubezpieczony jest głównym lub jedynym jej żywicielem i w razie jego śmierci sytuacja finansowa najbliższych uległaby nagłemu i znacznemu pogorszeniu. Ubezpieczony w momencie podpisywania umowy wskazuje osobę uposażoną, jeśli jednak z jakiś względów by tego nie zrobił – pieniądze dostają jego spadkobiercy (zgodnie z ustawą o prawie spadkowym). Ważne jest, aby mieć świadomość, że ochrona zaczyna się w momencie podpisania umowy – jeśli więc ubezpieczony umrze opłaciwszy jedynie niewielki procent sumy gwarantowanej (przeżywszy np. 2-3 lata składkowe), to osoby uposażone i tak dostają całą sumę gwarantowaną.

Powiązane artykuły