Rozwód bez orzekania o winie – jak napisać pozew?

Spis treści

Osoby decydujące się na zakończenie związku małżeńskiego mogą wnieść pozew z wnioskiem o nieorzekaniu o winie. Wtedy Sąd nie będzie doszukiwał się przyczyn rozpadu małżeństwa, jak i strony winnej. W ten sposób można doprowadzić do szybszego rozstania, bez dokładnego poruszania kwestii dotyczących związku na sali sądowej. Rozwód bez orzekania o winie umożliwia szybsze wydanie wyroku, a tym samym uniknięcie wieloletniego i bardzo stresującego procesu.

W jakiej sytuacji małżonkom nie można przypisać winy?

Niekiedy zdarza się, że nie można obiektywnie stwierdzić, iż jedna czy druga strona ponosi całkowitą winę za rozkład pożycia. Dotyczy to przypadków chorób psychicznych czy też stanów niepozwalających na swobodne podjęcie decyzji. Sąd może nie przepisać winy za rozkład pożycia jednemu z małżonków także w sytuacji odmiennych postaw, celów życiowych czy charakterów.

W jaki sposób napisać pozew o rozwód bez orzekania o winie?

Rozwód można uzyskać jedynie po rozprawie w sądzie okręgowym. Nie można więc zakończyć małżeństwa poprzez podpisanie papierów rozwodowych, przed urzędnikiem czy też notarialnie. Pierwszym krokiem jest złożenie pozwu w sądzie. Stroną inicjującą sprawę, czyli składającą pozew jest tak zwany powód, a drugą stroną pozwany. W pozwie rozwodowym muszą pojawić się pewne podstawowe informacje, czyli to: kiedy i gdzie strony zawarły związek małżeński, jak wyglądało na początku pożycie stron, co doprowadziło do rozpadu związku, a także, to kiedy ustały wszelkie więzi (fizyczna, duchowa, gospodarcza). W sytuacji, kiedy w małżeństwie pojawiły się dzieci, wówczas w pozwie należy uwzględnić kwestie dotyczące: alimentów, władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi. Jeżeli przyczyną rozpadu małżeństwa jest zdrada, wówczas trzeba określić, kiedy w jaki sposób wyszła ona na jaw.

Czy można samodzielnie przygotować pozew?

Nie ma określonej formy sporządzenia pozwu rozwodowego, jaki ma wpłynąć do sądu. Ważne jest jedynie to, aby pismo zostało przygotowane pisemnie ze wskazaniem wszystkim istotnych elementów. A więc taki dokument jak najbardziej można przygotować samodzielnie. Oczywiście w Internecie bez trudu znaleźć można pewne wzory pism, należy jednak pamiętać, aby się nimi do końca nie sugerować. Każdy przypadek może być bowiem inny, a więc może wymagać zamieszczenia innych informacji. Gotowy pozew wzięty z Internetu może wykazać się niską skutecznością. Najlepiej jest skonsultować przygotowane pismo z adwokatem, który doradzi, jakie elementy warto jeszcze w nim zamieścić. Oceni też podane już argumenty i zawartość merytoryczną dokumentu. Specjalistyczna porada może okazać się nieoceniona dla przebiegu całej sprawy.

Rozwód bez orzekania o winie- konsekwencje

Rozwód bez orzekania o winie niesie ze sobą pewne konsekwencje. Ma on swoje zalety, jak i wady. Jedno jest jednak pewne, jest on najkrótszą drogą do zakończenia małżeństwa. W przypadku wybrania tego rodzaju rozwodu należy pamiętać, iż małżonkowie mogą starać się o alimenty od drugiej strony, jeśli znajdą się w niedostatku. Rozwód bez orzekanie o winie nie naraża stron na tak ogromny stres, jak ciągnący się latami rozwód z orzekaniem o winie, który niesie ze sobą konieczność przesłuchiwania świadków i sprawdzania wielu dowodów i dokumentacji.

Powiązane artykuły