Przy jakich pracach ziemnych wymagana jest wiertnica horyzontalna?

do czego wykorzystujemy wiertnice horyzontalna

Spis treści

Wiertnica horyzontalna to jedno z innowacyjnych urządzeń budowlanych o specjalistycznych zastosowaniach. Tego rodzaju maszyny mogą znacznie przyspieszyć i ułatwić skomplikowane roboty ziemne. Dzięki poziomym wiertnicom możliwe jest zrealizowanie nawet trudnych i złożonych projektów. Sprawdź, jak działają te nowoczesne urządzenia oraz przy jakich pracach ziemnych można je wykorzystać!

Jak działa wiertnica horyzontalna?

Wiertnica horyzontalna, nazywana też poziomą, należy do dużych maszyn budowlanych wyposażonych w specjalistyczny osprzęt. Jej najważniejszym elementem jest wiertło o dużym zasięgu, poruszające się wzdłuż wcześniej wyznaczonego toru, które może pracować w trudnych warunkach terenowych. Dzięki temu maszyny umożliwiają wykonanie skomplikowanych przewiertów nawet w bardzo twardych materiałach oraz pokonywanie przeszkód bez konieczności prowadzenia naziemnych wykopów. Jak tłumaczą eksperci  dystrybutora maszyn XCMG-Europa na polskim rynku rozpoczęcie prac poprzedzone jest badaniem terenu oraz zaprojektowaniem trajektorii przewiertu. Podczas wiercenia jest ona stale nadzorowana, a w razie potrzeby można ją skorygować. Obsługa wiertnicy horyzontalnej nie należy do łatwych zadań, a zatem powinna być prowadzona przez wprawnego operatora z odpowiednimi uprawnieniami.

Gdzie stosuje się wiertnice horyzontalne?

Wiertnice umożliwiają wykonanie poziomych lub ukośnych przewiertów według określonej trajektorii. Dzięki temu te nowoczesne urządzenia budowlane znajdują zastosowanie podczas prac prowadzonych na terenach miejskich, pod drogami czy torami kolejowymi. Przewierty takie wykonuje się głównie w celu poprowadzenia instalacji różnego typu. Wiertnice horyzontalne wykorzystuje się m.in. przy budowie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych lub elektrycznych. Dzięki dużemu zasięgowi wierteł takie maszyny umożliwiają poprowadzenie rurociągów o długości kilkuset metrów, a najdłuższe przewierty osiągają długość nawet kilku kilometrów! Dzięki temu wiertnica sprawdzi się podczas prowadzenia instalacji pod autostradami, rzekami czy zbiornikami wód stojących. Jest także niezastąpiona przy wykonywanych na obszarach zurbanizowanych pracach, które powinny w jak najmniejszym stopniu ingerować w istniejącą infrastrukturę.

Powiązane artykuły