Prawo jazdy na motor – jak wygląda kurs?

Spis treści

Prawo jazdy na motor, to marzenie głównie mężczyzn, chociaż z roku na rok przybywa entuzjastek dwóch kółek pośród płci pięknej. Jednak aby móc usiać na stalowym rumaku, należy wcześniej nauczyć się jego prawidłowej obsługi i oczywiście zdać egzamin państwowy, uprawniający nas do prowadzenia takiego pojazdu.

Kategorie uprawniające do jazdy motocyklem

Aby podróżować zmotoryzowanym jednośladem w teorii nie musimy posiadać prawa jazdy na motocykl. Dzięki nowelizacji przepisów o ruchu drogowym z dnia 24 sierpnia 2014 roku, osoby które posiadają prawo jazdy kategorii B co najmniej od trzech lat mogą poruszać się motocyklami, których pojemność silnika nie przekracza 125 ccm. Jednak dla większości osób, które kochają motocykle pojemność ta jest nie wystarczająca i w takich przypadkach konieczne jest zdobycie potrzebnych uprawnień. Warto zaznaczyć, że istnieje kilka motocyklowych kategorii prawa jazdy, które poniżej pokrótce opisujemy.

  • Kategoria AM

Kategoria AM uprawnia do prowadzenia motoroweru i aby móc się o nią ubiegać należy mieć ukończone 14 lat. Natomiast osobom pełnoletnim do prowadzenia motoroweru wystarczy dowód osobisty.

  • Kategoria A1

Kolejną kategorią uprawniająca do prowadzenia motocykli do pojemności 125 ccm i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1kW/kg oraz motocykli trójkołowych jest kategoria A1. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły 16 rok życia,  a prawni opiekunowie wyrazili na to pisemną zgodę.

  • Kategoria A2

Kategorię A2 mogą otrzymać tylko osoby pełnoletnie. Takie prawo jazdy upoważnia do prowadzenia motocykli których moc silnika nie przekracza 35kW i w stosunku do masy własnej nieprzekraczającym 0,2kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotności mocy tego motocykla.

  • Kategoria A

Kategoria A uprawnia do prowadzenia motocykli o dowolnej pojemności i mocy. Jednak, aby ją zdobyć należy mieć ukończony 24 rok życia lub posiadać co najmniej dwa lata prawo jazdy kategorii A2. W wieku 18 lat prawo jazdy kategorii A może zdobyć żołnierz kierujący pojazdami sił zbrojnych oraz funkcjonariusze kierujący pojazdami Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej.

Jak wygląda kurs na prawo jazdy?

Aby rozpocząć kurs na prawo jazdy wystarczy się na niego zapisać i to jest najważniejszy krok. Najwcześniej, do ośrodka szkoleniowego można zgłosić się trzy miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy lub pisemnego pozwolenia od opiekunów prawnych. Kurs obejmuje minimum 50 godzin, z czego 30 godzin to teoria, a 20 godzin to praktyka. W ciągu tych 20 godzin nauki jazdy kursant uczy się zarówno manewrów na placu jak i poruszania się po mieście. Kurs trwa około półtorej miesiąca, a jego koszt wacha się w granicach 1100-2000 zł (w zależności od renomy ośrodka szkoleniowego i oferowanych dodatkowych kursów lub liczby godzin czy badań lekarskich). Zanim jednak będzie można rozpocząć naukę jazdy, należy zdać teoretyczny egzamin wewnętrzny w ośrodku szkoleniowym. Nauka jazdy również powinna zakończyć się wewnętrznym egzaminem praktycznym, a po jego pozytywnym zaliczeniu można zapisać się na egzamin państwowy. Ośrodek szkoleniowy wydaje potrzebne dokumenty, z którymi należy zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Część teoretyczna

Na tzw. „teorii” zapoznajemy się z obowiązującymi w ruchu drogowym przepisami oraz zagrożeniami w nim występującymi, zasadami bezpieczeństwa oraz postępowania w sytuacjach nadzwyczajnych. Na kursie teoretycznym dowiemy się również o specyfice jazdy na motocyklu. Z części teoretycznej podczas kursu na prawo jazdy kategorii A, zwolnione są osoby, które posiadają kategorię A1 lub A2, a także osoby które przygotowywały się samodzielnie i mają już zdany egzamin w jednym z WORD-ów.

Część praktyczna

Po zakończeniu części teoretycznej można rozpocząć część praktyczną, podczas której nauczymy się jak obsługiwać i jeździć na motocyklu. Na jazdy ze względów higienicznych warto zabrać własny kask lub kominiarkę oraz rękawiczki i ochraniacze. Osoby, które nigdy wcześniej nie jeździły motorem zaczynają naukę na pojazdach o mniejszej pojemności i mocy silnika. Następnie przesiadają się na pojazd o takiej mocy na jakim będą zdawać egzamin państwowy. Praktyczna część kursu zaczyna się od nauki na placu manewrowym. Instruktor dokładnie wytłumaczy działanie poszczególnych mechanizmów, nauczy nas prawidłowego wsiadania i utrzymania właściwej postawy, ruszania i zatrzymywania. Następnie jazdy po linii prostej, a potem wchodzenia w łuk i zakręty. Kiedy opanujemy manewry na placu, instruktor pozwoli nam wyjechać na ulice miasta.

Prawo jazdy na motocykl – niezbędne dokumenty

Aby móc rozpocząć i zakończyć kurs na prawo jazdy kategorii A należy uzupełnić i złożyć niezbędne dokumenty. Jednym z najważniejszym jest Profil Kandydata na Kierowcę (PKK), drukujemy go dwustronnie w formacie A4 i wypełniamy, a następnie zanosimy do ośrodka szkoleniowego. Potrzebne jest również zdjęcie o wymiarach35mmx45mm. Istotne jest także orzeczenie lekarskie o barku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badanie polega na zbadaniu wzroku i słuchu, lekarz przeprowadza również szczegółowy wywiad lekarski dotyczący przebytych chorób i obecnego stanu zdrowia.

Powiązane artykuły