Montaż przydomowej oczyszczalni a trudne warunki wodno-gruntowe

przydomowa oczyszczalnia

Spis treści

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków rozwiązuje problem odprowadzania nieczystości z gospodarstw domowych, które nie mogą zostać podłączone do publicznej sieci kanalizacyjnej. Wybór konkretnego modelu oczyszczalni uzależniony jest od kilku czynników, w tym warunków wodno-gruntowych panujących na działce. W dzisiejszym artykule podpowiemy, jak dobrać oczyszczalnię do trudnych warunków. Zapraszamy do lektury.

Jakie warunki wodno-gruntowe są najlepsze do budowy przydomowej oczyszczalnie?

Od rodzaju obecnego na działce gruntu uzależniony jest nie tylko model przydomowej oczyszczalni, ale także poziom skomplikowania prac montażowych. To typ podłoża warunkuje, czy inwestor może wykonać szybką instalację przy użyciu standardowych narzędzi, czy musi sięgać po skomplikowane maszyny budowlane.

Jak tłumaczy nasz rozmówca, pracownik firmy EKO-BIO z Łodzi, zajmującej się sprzedażą bio oczyszczalni: Najlepszym podłożem, pozwalającym na montaż każdego z dostępnych modeli oczyszczalni, jest grunt przepuszczalny z umiarkowaną zawartością wód gruntowych. Na przepuszczalnych glebach charakteryzujących się odpowiednim stopniem wilgotności (piaskach lub gruntach mieszanych, gdzie dominuje podłoże piaszczyste) optymalnym rozwiązaniem jest montaż oczyszczalni ekologicznej z drenażem rozsączającym. Wynika to zarówno z łatwości montażu, jak i niskich kosztów inwestycji. Oczyszczalnie te nie zużywają energii elektrycznej. Działają praktycznie bezobsługowo. Do obowiązków właściciela działki należy jedynie okresowe czyszczenie filtra i zbiornika oraz uzupełnianie poziomu bakterii w osadniku gnilnym.

Oczyszczalnie polecane do trudnych warunków wodno-gruntowych

W przypadku trudnych warunków wodno-gruntowych panujących na działce, tj. gleb nieprzepuszczalnych (gliniastych) z wysokim poziomem wód gruntowych, montaż ekologicznego szamba mija się z celem.

W takiej sytuacji polecanym rozwiązaniem jest instalacja oczyszczalni biologicznej lub biologiczno-chemicznej. Modele te są bardzo uniwersalne (można stosować je w każdych warunkach glebowych), a dodatkowo niezwykle praktyczne. Korzystanie z przydomowych oczyszczalni ścieków nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Oczyszczona woda nie zawiera żadnych szkodliwych substancji i związków chemicznych, dzięki czemu bez przeszkód może być odprowadzana do rowów melioracyjnych lub innych pobliskich cieków wodnych. Inwestycja w oczyszczalnię biologiczną jest przy tym w pełni uzasadniona ekonomicznie. Koszt budowy zwykle zwraca się już po 2 latach użytkowania.

Powiązane artykuły