Kominy do kontroli, czyli sezon grzewczy tuż tuż

Regularne czyszczenie kominów to obowiązek właściciela i zarządcy budynku - powinno się to zlecić odpowiednim specjalistom

Spis treści

Regularne czyszczenie kominów to obowiązek właściciela i zarządcy budynku - powinno się to zlecić odpowiednim specjalistom

Komin to niezwykle ważny element każdego budynku, który wedle przepisów – podlegać powinien regularnym przeglądom i czyszczeniu. Źle użytkowany, niewyczyszczony komin to potencjalny pożar, którego skutków nie jesteśmy w stanie przewidzieć, zwłaszcza gdy zapali się sadza wewnątrz komina. Wiedzieliście, że temperatura palącej się sadzy może przekraczać nawet tysiąc stopni Celsjusza?! No właśnie! 

Zatrważające statystyki

Pożary spowodowane nieprawidłowościami w instalacji grzewczej to nawet kilkanaście tysięcy zdarzeń rocznie, głównie w sezonie grzewczymPaństwowa Straż Pożarna, co roku otrzymuje kilkanaście tysięcy wezwań do pożarów spowodowanych właśnie różnego rodzaju nieprawidłowościami  w eksploatacji urządzeń grzewczych, w tym kominów. Najwięcej, bo blisko 12 tysięcy pożarów miało związek z urządzeniami grzewczymi na paliwa stałe.  Innym zagrożeniem związanym nieprawidłowym użytkowaniem i brakiem dbałości o regularne przeglądy urządzeń grzewczym są zatrucia tlenkiem węgla (czadem), zwanym również cichym zabójcą. Tylko w okresie od września do marca ubiegłego roku doszło do blisko 4 tysięcy zdarzeń związanych z czadem, w których to zdarzeniach śmierć poniosło 50 osób, a ponad 2 tysiące było poszkodowanych w różnym stopniu.  Pozostałe statystyki: www.kgpsp.gov.pl. 

Regulacje prawne

Właściciele i/lub zarządcy budynków są zobowiązani do zlecenia przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) – minimum jeden raz w roku. Kontrola powinna zostać przeprowadzona przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, czyli tzw. mistrza kominiarskiego. Jeżeli podczas kontroli zostaną stwierdzone jakieś nieprawidłowości – właściciel i/lub zarządca budynku są zobowiązani do usunięcia uszkodzeń lub uzupełnienia ewentualnych braków w instalacji, w celu uniknięcia zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do swoich obowiązków – warto zapoznać się z art. 62 ust. 1 pkt 1 c, art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy,art. 70 ust. 1 ustawy  – Prawo budowlane Dz. U. z 2016 r., poz. 290. 

Czyszczenie komina

Mistrz kominiarstwa to odpowiednia osoba do przeprowadzenia kontroli przewodów kominowych oraz ich właściwego wyczyszczeniaRegularne czyszczenie komina, czyli usuwanie zanieczyszczeń w przewodów kominowych to najwłaściwszy sposób zapobiegania pożarom sadzy wewnątrz instalacji. Kiedy i kto powinien je przeprowadzać? Oczywiście jest to zadanie, które powinniśmy powierzyć specjalistom.

  • kominy w zakładach zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych powinno odbywać się raz w miesiącu;
  • usuwanie zanieczyszczeń z przewodów od palenisk opalanych paliwem stałym niewymiennym – raz na 3 miesiące;
  • usuwanie zanieczyszczeń z przewodów od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – raz na 6 miesięcy;
  •  usuwanie zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych – raz w roku.

Wszystkich, których względy bezpieczeństwa nie przekonują należy uświadomić, że w razie pożaru – brak dokumentacji z kontroli komina i jego czyszczenia może stanowić odmowę wypłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczającą obiekt.

Powiązane artykuły