Jakich ładunków dotyczy przewóz towarów ADR?

towary niebezpieczne

Spis treści

ADR to skrót, który pochodzi od nazwy międzynarodowej umowy dotyczącej przewozu ładunków niebezpiecznych, a więc takich, które potencjalnie mogą być szkodliwe dla środowiska lub człowieka. Z tego powodu przewóz towarów ADR jest obwarowany wieloma normami i zaleceniami, aby zagwarantować jak najwyższy poziom bezpieczeństwa. Z kolei kierowcy, którzy przewożą takie wyroby, muszą mieć specjalne kwalifikacje. Jakich ładunków dotyczy przewóz towarów ADR? Podpowiadamy. 

Przewóz towarów ADR — jakie ładunki są niebezpieczne?

Przewóz towarów ADR jest ściśle określony zapisami znajdującymi się w międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych z 30 września 1957 roku. Umowa ta jest co 2 lata nowelizowana. Jej integralną częścią są załączniki, które regulują przepisy dotyczące przewozu materiałów niebezpiecznych, a także środków transportu i operacji transportowych.

Do ładunków uznanych za niebezpieczne zalicza się wszelkie materiały i przedmioty wybuchowe, trujące, utleniające, promieniotwórcze, zakaźne, samopalne i zapalne, a także te, które po zetknięciu z wodą tworzą gazy zapalne. Zalicza się do nich również gazy, nadtlenki organiczne oraz szereg innych niebezpiecznych przedmiotów i materiałów. Wszystkie są one uwzględnione w załączniku A do konwencji.

Przewóz towarów ADR — klasy materiałów niebezpiecznych

Firmy które oferują usługi transportowe ładunków ADR, muszą dysponować specjalną flotą, przystosowaną do właściwości danych materiałów. Kierowca z kolei musi mieć wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie potwierdzone pozytywnie zaliczonym egzaminem.

Konwencja uwzględnia klasy materiałów niebezpiecznych. Jest ich 9, a wiedza na ich temat wymagana jest nie tylko od strażaków, ale również firm kurierskich i transportowych. Wyróżnia się również trzy oznaczenia materiałów, stosowane do celów pakowania, uwzględniające stopień zagrożenia, jaki mogą wywołać dane produkty. Litera X na kodzie opakowania oznacza, że jest to materiał silnie żrący, Y — żrący, zaś Z — słabo żrący.

Powiązane artykuły