Jakich formalności należy dopełnić, aby zamontować oczyszczalnię ścieków na działce?

oczyszczalnia siekow na dzialce

Spis treści

Przydomowa oczyszczalnia ścieków to niemalże bezobsługowa instalacja. Pozwala na skuteczne oddzielanie zanieczyszczeń od wody, co z kolei umożliwia bezpieczne przekazanie jej z powrotem do gruntu. Do jej legalnego zamontowania konieczne jest dopełnienie pewnych formalności. O czym trzeba pamiętać przed realizacją takiej inwestycji na swojej działce?

Montaż przydomowej instalacji ścieków — o czym należy pamiętać?

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego montaż przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia na budowę, o ile jej przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Do zrealizowania takiej inwestycji nie potrzeba też decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Jest to doskonałe rozwiązanie do gospodarstw domowych, których właścicielom zależy na ekologicznym oczyszczaniu ścieków. Podczas bezpłatnej wizji lokalnej, wykonanej np. przez EKO-BIO, pracownicy ocenią warunki hydrologiczne i gruntowe na działce, po czym dopasują najlepszą instalację. Decydując się na oczyszczalnię podczas stawiania domu, najprościej wypisać ją do projektu budowlanego jako technologię odprowadzania ścieków. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę jednocześnie otrzymuje się zgodę na instalację takiego systemu. Jeśli oczyszczalnia nie została umieszczona w projekcie, konieczne okazuje się wykonanie zgłoszenia budowlanego co najmniej 21 dni przed początkiem prac.

Gdzie zgłasza się instalacje przydomowej oczyszczalni?

Pomimo faktu, że do instalacji przydomowej oczyszczalni o przepustowości niższej niż 7,5 m3/d nie potrzeba pozwolenia, to niezbędne jest zgłoszenie tego rodzaju urządzenia w administracji budowlanej. Przed zaniesieniem dokumentów do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego należy dodać do zgłoszenia niezbędne dokumenty, takie jak:

  • mapkę uwzględniającą wysokości,
  • druk zgłoszenia budowy,
  • oświadczenie o własności działki,
  • dokumentację technologiczną oczyszczalni.

W przypadku, gdy po 21 dniach od momentu złożenia wniosku nie uzyska się żadnej informacji zwrotnej oznacza to, że zgoda na budowę została wydana. Potocznie nazywa się to milczącym pozwoleniem. Po zgłoszeniu budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgoda na jej realizację obowiązuje przez dwa lata, od dnia określonego jako początek robót.

Powiązane artykuły