Jak uzyskać dotację do kotła?

dotacja do pieca

Spis treści

Ekologiczne ogrzewanie jest zdecydowanie wygodniejsze dla mieszkańców, a przy tym bezpieczne dla środowiska. Nic dziwnego, że wiele miast i gmin decyduje się na dofinansowywanie inwestycji grzewczych, które redukują poziom zanieczyszczeń, przyczyniając się do poprawy warunków życia. Dofinansowania kotła najczęściej przybierają formę dotacji. W jaki sposób ją uzyskać i czy warto?

Kto może się ubiegać o dofinansowanie na wymianę pieca?

Wsparcie finansowe prowadzone jest między innymi przez wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW) w ramach programu Czyste Powietrze. Natomiast istnieją również inne programy tego typu i warto o to zapytać w swoim urzędzie.

Dofinansowanie na wymianę pieca przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Zatem odpowiednie wnioski i dokumentację mogą złożyć:

– właściciele lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym,
– najemcy lokali komunalnych,
– spółdzielnie,
– wspólnoty mieszkaniowe,
– przedsiębiorcy,
– fundacje.

W praktyce najczęściej ubiegają się o to ci pierwsi.

Jak wysokie dofinansowanie można otrzymać?

W ramach dofinansowania kotłów grzewczych średnio można otrzymać zwrot około połowy kosztów poniesionych w związku z wymianą ogrzewania. Oczywiście najpierw trzeba samodzielnie wyłożyć pełną sumę, a następnie ubiegać się o dopłatę wsteczną.

Wysokość dofinansowania pieca lub kotła ekologicznego zależy od możliwości finansowych danej jednostki administracyjnej, ale także od tego, jaka jest kwota na wystawionej fakturze za zakup i montaż nowego urządzenia grzewczego.

Standardowo jest to około 3 – 9 tysięcy złotych, natomiast każdy przypadek jest inny, dlatego warto wcześniej sprawdzić, jak to wygląda w konkretnym przypadku. Dodatkowo można ubiegać się o dotację na modernizację instalacji centralnego ogrzewania i CWU.

Jakich formalności należy dopełnić?

Do urzędu odpowiedniego dla miejsca zamieszkania należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Jak mówią specjaliści z piec.com.pl, do takiego wniosku dołącza się również dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub nieruchomości, który wynika z prawa własności (albo użytkowania wieczystego).

Ponadto trzeba dostarczyć kosztorys inwestycji oraz wypełniony i podpisany dziennik budowy. Po realizacji montażu składa się wniosek rozliczeniowy wraz z fakturami za wykonane usługi i zakup urządzenia.

Powiązane artykuły