Internetowy kantor, czyli kurs euro i nie tylko

Kurs euro, franka szwajcarskiego i dolara to te, które najczęściej nas interesują, a na ich podstawie można ocenić ogólną kondycję rynku walutowego

Kurs walutowy to nic innego jak cena danej waluty wyrażana w innej walucie. Dla przykładu: kurs euro w dniu dzisiejszym, wedle średniej NBP, wynosi 4,45, czyli jedno euro warte jest 4,45 zł. Czynnikami, które określają podaż i popyt są przede wszystkim obroty handlowe (dwustronne) oraz polityka walutowa rządu. Od kilku lat tradycyjnym, stacjonarnym kantorom – rośnie potężna konkurencja w postaci kantorów internetowych. Umożliwiają one wykonywanie różnego rodzaju operacji finansowych związanych z wymianą walut – z każdego niemal miejsca na świecie (pod warunkiem, że mamy dostęp do internetu) i bez konieczności wychodzenia gdziekolwiek. Z kantorów internetowych coraz chętniej i coraz umiejętniej korzystają posiadacze kredytów hipotecznych w obcych walutach (najczęściej w euro i franku szwajcarskim). 

Dwa sposoby spłacania kredytu hipotecznego

Kredyt hipoteczny walutowy możemy spłacać na dwa sposoby:

  • Spłacanie kredytu walutowego w złotówkach to najprostsze rozwiązanie, ale najczęściej nie najkorzystniejsze z finansowego punktu widzeniaw złotówkach – to wciąż najczęściej stosowane rozwiązanie, bo jest wygodne i nie wymaga od nas wykonywania żadnych dodatkowych operacji, decydując się na opcję zlecenia stałego, bank pobiera z naszego konta ROR ratę kredytu, a jej wartość w złotówkach wylicza w oparciu o kurs sprzedaży waluty w tym banku i w dniu spłaty kredytu (każdy bank ma wewnętrzne ustalenia na sposób wyliczania tychże kursów walutowych i np. kurs euro danego dnia w naszym banku może okazać się wyższy niż średnia NBP);
  • Kredyt walutowy można spłacać w walucie, w której się go wzięło - pod warunkiem posiadania konta walutowegow walucie, w której wzięliśmy kredyt – to wymaga od nas nieco więcej zachodu, dobrej organizacji, systematyczności i pilnowania niezbędnych terminów; aby spłacać kredyt w walucie, w której go wzięliśmy – musimy posiadać dodatkowe konto walutowe (w walucie kredytu), które co miesiąc musimy zasilać przelewem w danej walucie i w odpowiedniej wysokości – tak, aby nie było problemu ze spłatą kredytu; ogromnym plusem tego rozwiązania jest fakt, że nie jesteśmy skazani na „widzimisię” banków i możemy sami kupować waluty i sami je wpłacać (w sytuacji, gdy korzystamy z kantorów stacjonarnych) bądź przelewać (gdy korzystamy z kantorów internetowych) na konto walutowe.

Kursy walut aktualizowane są przez pięć dni w tygodniu i można je sprawdzić m.in. na stronach NBP oraz w kantorach.

Odpowiedz