Aktualny taryfikator punków karnych – przykłady

Spis treści

Mandat to nie jedyne utrudnienie, na jakie narażony jest kierowca, który łamie przepisy ruchu drogowego. Popełnione przez niego wykroczenia, mogą również poskutkować naliczeniem punktów karnych. Poniżej przedstawiamy taryfikator najczęściej popełnianych przez kierowców wykroczeń.

Czyny o charakterze szczególnym

 • Spowodowanie kolizji drogowej – 6pkt. karne;
 • Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu lub innego środka – 10pkt. karnych;
 • Nieudzielenie pomocy ofierze wypadku – 10pkt. karnych.

Nieprawidłowe zachowania względem pieszych

 • Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi – 10 pkt. karnych
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych – 10 pkt. karnych
 • Niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia – 10 pkt. karnych

Niestosowanie się do znaków i sygnałów drogowych

 • Zignorowanie sygnałów do zatrzymania pojazdu w celu jego skontrolowania – 8ptk.karnych;
 • Zignorowanie sygnałów świetlnych – 6ptk.karnych;

Przewóz osób w sposób niezgodny z przepisami

 • Przewożenie dzieci bez odpowiednich zabezpieczeń – 6ptk.karnych;
 • Przewożenie większej liczby osób niż pozwala na to liczba miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu – liczba punktów karnych przyznanych kierowcy odpowiada ilości osób przewożonych „ponadprogramowo”.

Naruszenie innych przepisów o bezpieczeństwie lub porządku w ruchu drogowym

 • Nieprzestrzeganie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie – 5 pkt. karnych
 • Nieprzestrzeganie zakazu cofania w tunelu, na moście lub wiadukcie – 2 pkt. karne
 • Omijanie pojazdu z niewłaściwej strony – 2 pkt. karne
 • Naruszenie przepisów określających warunki oraz zakazy zatrzymywania lub postoju – 1 pkt. karny
 • Kierowanie pojazdem pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu – 1 pkt. Karny.

Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnej prędkości:

 • o ponad 50 km/h – 10 pkt. karnych
 • od 41 do 50 km/h – 8 pkt karnych
 • od 31 do 40 km/h – 6 pkt. karnych
 • od 21 do 30 km/h – 4 pkt. karne
 • od 11 do 20 km/h – 2 pkt. karne
 • utrudniając tym samym ruch pozostałym kierującym – 2 pkt. karne.

Powiązane artykuły