Instalacja gazowa? Kotły do kontroli!

Numer telefonu do Pogotowia Gazowego powinni znać wszyscy posiadacze instalacji gazowej, również dzieciJeżeli korzystamy w naszym domu z instalacji gazowej – powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania gazu. Zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa może mieć bowiem tragiczne skutki, których przykładów nie trzeba szukać – znamy je wszyscy z mediów. Wadliwe instalacje, nieszczelne złączki i kotły co, ulatniający się gaz… Jak użytkować instalację gazową, by było bezpiecznie?

Oto kilka najważniejszych zasad:

  • Pomieszczenie, w którym zamontowany jest piec gazowy - musi posiadać odpowiednią wentylację (jej drożność należy regularnie sprawdzać)pomieszczenie, w którym znajduje się piec gazowy musi posiadać bardzo dobrą wentylację i stały dopływ świeżego powietrza – podczas spalania gazu powstaje wówczas nieszkodliwy dwutlenek węgla, a przy niedoborze tlenu w powietrzu dochodzi do tzw. częściowego spalania, w wyniku którego powstaje trujący tlenek węgla, który znamy pod nazwą „czad”; wentylacja musi być dobrana do mocy i rodzaju pieca – najczęściej wystarczy komin i kratka wentylacyjna, czasami niezbędny jest lufcik (czyli niewielkie okienko), należy również pamiętać o zamknięciu pomieszczenia z piecem odpowiednimi drzwiami z otworami wentylacyjnymi na dole;
  • zainwestujmy w czujnik gazu, który ostrzeże nas, gdy w powietrzu wzrośnie poziom stężenia tlenku węgla;
  • reagujmy, gdy czujemy gaz – gaz jestsubstancją bezzapachową, ale ze względów bezpieczeństwa właśnie, dodawany jest do niego środek zapachowy THT. Jeżeli go wyczuwamy – bezwzględnie należy dokładnie sprawdzić przyczynę tego stanu rzeczy;
  • Wszystkie zawory i złącza powinny być instalowane przez specjalistę, a ich szczelność - regularnie kontrolowanamusimy wiedzieć gdzie jest zawór gazu i mieć do niego łatwy dostęp – tak, by w każdej chwili móc odciąć dopływ gazu do naszej instalacji;
  • instalację gazową można użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcją, która wyklucza m.in. samodzielne jej przeróbki, podłączanie dodatkowych urządzeń itp…;
  • pamiętajmy o regularnych przeglądach instalacji gazowej (dokładna kontrola powinna objąć wszystkie jej elementy, m.in.: piec, kotły co, złączki…) oraz wentylacji, które powinno przeprowadzać się raz w roku – przegląd należy zlecać wyłącznie fachowcom dysponującym odpowiednimi, ważnymi uprawnieniami.

W domu, w którym są dzieci – instalacja gazowa, a w szczególności piec, kotły i wszelkie zawory powinny być dodatkowo zabezpieczone przed ciekawskimi maluchami lub znajdować się po prostu poza zasięgiem ich rąk. Bezcenna jest oczywiście edukacja – dzieci powinny znać zasady postępowania, wiedzieć jak reagować w sytuacjach zagrożenia (np. gdy poczują gaz lub gdy uruchomi się czujka czadu), potrafić wezwać odpowiednie służby (Pogotowie Gazowe – 992!) lub choćby wybrać numer alarmowy 112.

Odpowiedz