Instalacja gazowa? Kotły do kontroli!

Numer telefonu do Pogotowia Gazowego powinni znać wszyscy posiadacze instalacji gazowej, również dzieci

Spis treści

Numer telefonu do Pogotowia Gazowego powinni znać wszyscy posiadacze instalacji gazowej, również dzieciJeżeli korzystamy w naszym domu z instalacji gazowej – powinniśmy przestrzegać podstawowych zasad bezpiecznego użytkowania gazu. Zaniedbanie kwestii bezpieczeństwa może mieć bowiem tragiczne skutki, których przykładów nie trzeba szukać – znamy je wszyscy z mediów. Wadliwe instalacje, nieszczelne złączki i kotły co, ulatniający się gaz… Jak użytkować instalację gazową, by było bezpiecznie?

Oto kilka najważniejszych zasad:

  • Pomieszczenie, w którym zamontowany jest piec gazowy - musi posiadać odpowiednią wentylację (jej drożność należy regularnie sprawdzać)pomieszczenie, w którym znajduje się piec gazowy musi posiadać bardzo dobrą wentylację i stały dopływ świeżego powietrza – podczas spalania gazu powstaje wówczas nieszkodliwy dwutlenek węgla, a przy niedoborze tlenu w powietrzu dochodzi do tzw. częściowego spalania, w wyniku którego powstaje trujący tlenek węgla, który znamy pod nazwą „czad”; wentylacja musi być dobrana do mocy i rodzaju pieca – najczęściej wystarczy komin i kratka wentylacyjna, czasami niezbędny jest lufcik (czyli niewielkie okienko), należy również pamiętać o zamknięciu pomieszczenia z piecem odpowiednimi drzwiami z otworami wentylacyjnymi na dole;
  • zainwestujmy w czujnik gazu, który ostrzeże nas, gdy w powietrzu wzrośnie poziom stężenia tlenku węgla;
  • reagujmy, gdy czujemy gaz – gaz jestsubstancją bezzapachową, ale ze względów bezpieczeństwa właśnie, dodawany jest do niego środek zapachowy THT. Jeżeli go wyczuwamy – bezwzględnie należy dokładnie sprawdzić przyczynę tego stanu rzeczy;
  • Wszystkie zawory i złącza powinny być instalowane przez specjalistę, a ich szczelność - regularnie kontrolowanamusimy wiedzieć gdzie jest zawór gazu i mieć do niego łatwy dostęp – tak, by w każdej chwili móc odciąć dopływ gazu do naszej instalacji;
  • instalację gazową można użytkować wyłącznie zgodnie z instrukcją, która wyklucza m.in. samodzielne jej przeróbki, podłączanie dodatkowych urządzeń itp…;
  • pamiętajmy o regularnych przeglądach instalacji gazowej (dokładna kontrola powinna objąć wszystkie jej elementy, m.in.: piec, kotły co, złączki…) oraz wentylacji, które powinno przeprowadzać się raz w roku – przegląd należy zlecać wyłącznie fachowcom dysponującym odpowiednimi, ważnymi uprawnieniami.

W domu, w którym są dzieci – instalacja gazowa, a w szczególności piec, kotły i wszelkie zawory powinny być dodatkowo zabezpieczone przed ciekawskimi maluchami lub znajdować się po prostu poza zasięgiem ich rąk. Bezcenna jest oczywiście edukacja – dzieci powinny znać zasady postępowania, wiedzieć jak reagować w sytuacjach zagrożenia (np. gdy poczują gaz lub gdy uruchomi się czujka czadu), potrafić wezwać odpowiednie służby (Pogotowie Gazowe – 992!) lub choćby wybrać numer alarmowy 112.

Powiązane artykuły