Wyjeżdżamy za granicę – EKUZ

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, o wydanie której może się starać każda ubezpieczona osoba

Spis treści

EKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, o wydanie której może się starać każda ubezpieczona osoba

Podczas planowania wakacji raczej nie planujemy… choroby. Należy jednak bezwzględnie o niej pomyśleć, a dokładniej – pomyśleć o tym, co zrobimy, jeśli zdarzy nam się podczas urlopu rozchorować. Choroba, która dopada nas w dowolnym miejscu naszego rodzimego kraju nie jest problemem – po prostu udajemy się do najbliższego szpitala i korzystamy z SOR-u. Zdecydowanie bardziej skomplikowane może się okazać skorzystanie z usług medycznych zagranicą. Aby maksymalnie to ułatwić powinniśmy wyrobić sobie EKUZ. Co to takiego i czemu ma służyć? 

EKUZ – rozszyfruj skrót

Dzięki EKUZ możemy korzystać z opieki medycznej w krajach Uni Europejskiej bezpłatnie, na zasadach obowiązujących w danym państwieEKUZ to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. To dokument, który potwierdza nasze prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w krajach Uni Europejskiej, a także krajach Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. Posiadacz karty EKUZ ma możliwość skorzystania z opieki zdrowotnej danego państwa na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niej ubezpieczeni obywatele tego kraju. Ogromnym atutem tego rozwiązania jest fakt, że z większości usług medycznych możemy skorzystać bezpłatnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego w Polsce. To odróżnia EKUZ od dowolnego ubezpieczenia turystycznego, w ramach którego sami opłacamy sobie ewentualne usługi medyczne, bierzemy za nie faktury, które następnie rozliczamy z ubezpieczycielem uzyskując zwrot części lub całości poniesionych wydatków (w zależności od rodzaju i zakresu polisy).

Gdzie przyda się EKUZ? M.in. w: Austrii, Belgii, Bułgarii, na Cyprze, w Chorwacji, Czechach, Dani, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Islandii, Lichtensteinie, Litwie, Luksemburgu, Łotwie, Malcie, w Niemczech, Norwegii, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwajcarii, Szwecji, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.

Jak wyrobić kartę EKUZ?

Kartę EKUZ możemy wyrobić w Głównym Inspektoracie NFZ, w jego Delegaturach, a także przesłać wniosek pocztą, faksem lub mailemKarta EKUZ może być wydana każdej osobie, która posiada ubezpieczenie w NFZ. Wydaje się ją na wniosek osoby ubezpieczonej, na czas określony, gdy ta planuje wyjechać zagranicę w celach turystycznych, w delegację, na studia lub do pracy (ale na rzecz polskiego pracodawcy).

Wyrobienie karty EKUZ jest w miarę proste i na ogół nie wymaga gromadzenia większych ilości dokumentów. Najważniejszy jest wniosek o wydanie karty EKUZ, który możemy pobrać do druku ze strony NFZ lub wziąć w punkcie NFZ. Należy pamiętać, że każdy członek rodziny musi mieć własną kartę EKUZ – również współmałżonek i dzieci osoby ubezpieczonej. Wniosek o kartę EKUZ można złożyć osobiście w Oddziale Wojewódzkim lub Delegaturze Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej Twojemu miejscu zamieszkania, a także przesłać pocztą, pocztą elektroniczną lub faksem.

Powiązane artykuły