Windykacja długów – kiedy warto z niej skorzystać?

windykacja

Spis treści

windykacjaDłużnik nie oddał Ci pieniędzy na czas? Jeżeli chcesz zwiększyć szansę na odzyskanie należności, pomyśl o skorzystaniu z usług windykacyjnych. Na czym dokładnie polega windykacja?

Czym jest windykacja długów?

Termin windykacji długów związany jest z ich odzyskiwaniem od dłużników. Usługi tego typu świadczą firmy windykacyjne oraz kancelarie prawne, które oferują swoim klientom windykację należności.

Windykacja nie jest procesem tożsamym z egzekucją komorniczą, a windykator nie powinien być traktowany jako komornik. Wynika to z faktu, że windykatorzy nie posiadają takich samych uprawnień, jak komornicy, stąd też nie mogą oni zajmować majątku dłużnika na poczet pokrycia jego długów.

Rodzaje windykacji

Termin windykacji odnosi się do różnych obszarów, w tym do:

  • Windykacji polubownej,

  • Windykacji sądowej,

  • Windykacji komorniczej.

Każdy z powyższych etapów windykacji przebiega inaczej, dlatego warto bliżej przyjrzeć się tym formom odzyskiwania długów. Jak przebiega proces windykacji należności?

Windykacja polubowna

Polega ona na nakłanianiu dłużnika do spłacenia długu. Windykator może skontaktować się z dłużnikiem przez telefon, internet, listownie lub osobiście. Informuje on dłużnika o tym, że ma on zadłużenie i o konsekwencjach, jakie związane są z brakiem spłaty. Na tym etapie dłużnik może rozłożyć swój dług na raty, aby łatwiej uregulować zobowiązanie.

Windykacja sądowa

Windykacja na tym etapie prowadzona jest wtedy, gdy polubowne działania nie przyniosły żadnych rezultatów. Wówczas firma windykacyjna przygotowuje pozew i kieruje go do sądu. Celem jest otrzymanie sądowego wyroku z klauzulą wykonalności, co pozwala na przekazanie go do kancelarii komorniczej.

Windykacja komornicza

W tym przypadku firma windykacyjna przekazuje wyrok do komornika i nadzoruje jego czynności, aby odzyskał on zadłużenie dla wierzyciela szybko i skutecznie. Dzięki temu wierzyciel nie musi samodzielnie zajmować się czynnościami związanymi z etapem komorniczego odzyskiwania długów.

Gdzie zamówić usługi windykacyjne?

Wierzycielom chcącym zamówić usługi jak windykacje Gliwice – https://klgkancelaria.pl/uslugi-windykacyjne/ gwarantują dostęp do wielu firm windykacyjnych prowadzących obsługę w tym właśnie zakresie.

Firmy windykacyjne mogą odkupić długi od wierzycieli, ale również mogą występować w ich imieniu. Po zgłoszeniu się do firmy jej przedstawiciel będzie mógł zaprezentować dostępne możliwości odzyskania długów wraz z kosztami.

Gdy zatem pojawiają się problemy ze spłatą długów, skorzystanie z usług firm windykacyjnych pozwala na szybkie i skuteczne odzyskanie należności.

Powiązane artykuły