Umowa sprzedaży nieruchomości – jak ją zawrzeć?

zawarcie umowy sprzedazy nieruchomosci

Spis treści

Umowa sprzedaży nieruchomości to dokument, który przygotowywany jest w przypadku transakcji nieruchomości. Przed sporządzeniem tego typu umowy warto zwrócić uwagę na kilka bardzo ważnych kwestii. Co warto wiedzieć na temat zawierania umowy sprzedaży nieruchomości?

Sprzedaż nieruchomości

Gdy planuje się sprzedać nieruchomość, w takim przypadku transakcja ta musi być poświadczona odpowiednim dokumentem – umową sprzedaży nieruchomości. Polskie prawo wymaga, aby umowa ta spełniała szereg wymogów, ponieważ w przeciwnym przypadku może okazać się nieważna.

Forma aktu notarialnego

Umowa sprzedaży nieruchomości musi mieć formę aktu notarialnego, czyli musi przygotować ją kancelaria notarialna. W przeciwnym razie jest nieważna. To oznacza, że strony umowy (kupujący i sprzedający) muszą udać się do notariusza, który sporządzi umowę.

Wymagane dokumenty

Przed zawarciem umowy, strony powinny przygotować następujące dokumenty:

  • Dowód osobisty.
  • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości.
  • Tytuł prawny nabycia nieruchomości przez jej posiadacza.
  • Inne dokumenty wskazane przez notariusza.

Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości musi zawierać:

  • Dane stron (kupującego i sprzedającego) wraz z ich danymi personalnymi.
  • Dokładne określenie przedmiotu umowy, w tym adres nieruchomości, jej powierzchnię, numer księgi wieczystej oraz dane z ewidencji gruntów, budynków lub lokali.
  • Określenie ceny sprzedaży i warunków płatności.

Umowa przedwstępna

Warto również rozważyć zawarcie umowy przedwstępnej. Jest to umowa, która zobowiązuje strony do zawarcia umowy przeniesienia własności w oznaczonym terminie. Umowa przedwstępna powinna zawierać przynajmniej te najważniejsze postanowienia: przedmiot umowy, cenę oraz termin zawarcia umowy przyrzeczonej.

Cena zawarcia umowy

Należy też pamiętać, że notariusz Gliwice – https://www.notariuszwgliwicach.pl/ pobiera opłaty za zawarcie umowy sprzedaży. Są one zależne od wartości przedmiotu czynności notarialnej, co oznacza, że w tym przypadku są one zależne od wartości danej nieruchomości. Aktualnie stawka w przypadku przedmiotu czynności notarialnej o wartości powyżej 60 tys. zł do 1 mln zł, czyli dla większości nieruchomości wynosi 1010 zł + 0,4 proc. od nadwyżki powyżej ceny 60 tys. Dodatkowo pobrane mogą być inne opłaty związane z prowadzonymi czynnościami notarialnymi, w tym opłaty za wydanie dokumentów poświadczonych przez notariusza, zależnie od liczby kopii.

Pamiętaj, że umowa sprzedaży nieruchomości to ważny krok, dlatego warto skonsultować się z notariuszem i dokładnie przeanalizować wszystkie aspekty przed jej podpisaniem!

Powiązane artykuły