Samochody dla firm. Jak nimi zarządzać?

Fleet Manager to osoba wielozadaniowa, znająca wszystkie przepisy oraz posiadająca wysokie umiejętności interpersonalne

Spis treści

Fleet Manager to osoba wielozadaniowa, znająca wszystkie przepisy oraz posiadająca wysokie umiejętności interpersonalne

Samochody dla firm to ważny aspekt działalności coraz większej liczby przedsiębiorców – nie tylko tych dużych, ale również średnich i małych. Jeżeli praca danej firmy opiera się w dużej mierze na podróżach służbowych – wysokiej jakości flota samochodowa oraz zarządzająca nią osoba (lub zespół osób) okazują się niezbędnymi narzędziami, które znacząco poprawiają wydajność i skuteczność pracowników, wpływają pozytywnie na ich morale oraz podnoszą poziom bezpieczeństwa. Ładne, markowe samochody to również wizytówka firmy

CFM czyli…

Car Fleet Manager to osoba zarządzająca flotą samochodów z ramienia danego przedsiębiorstwa lub firmy outsoursingowej… Car Fleet Manager, czyli specjalista zarządzający flotą samochodową danej firmy. Zarządzenie flotą samochodową to zadanie wymagające odpowiedniej wiedzy, m.in.: dokładnej znajomości przepisów obowiązujących na rynku motoryzacyjnym, prawa pracy, prawa podatkowego oraz standardów danego przedsiębiorstwa. Manager „flotowy” to osoba wielozadaniowa, która powinna charakteryzować się wysoką odpornością na stres i posiadająca wysokie umiejętności interpersonalne, tak by bez problemu godzić potrzeby pracodawcy, pracowników oraz dealerów udzielających leasingu na samochody. CFM powinien sprawdzać się również w roli „firmowego policjanta” – pilnujący, by samochody służbowe były wykorzystywane zgodnie z umowami (w umowach mogą znajdować się zapisy dotyczące m.in. możliwości użyczania samochodu osobom trzecim lub korzystania z niego do celów prywatnych). Do zadań tej osoby należy również: prowadzenie dokumentacji wszystkich samochodów oraz ich użytkowników; wspieranie użytkowników aut w zarządzaniu różnego rodzaju naprawami, sezonowymi przeglądami i zmianami opon; wspieranie użytkowników w kwestii zgłaszania i naprawiania szkód; wydawanie samochodów służbowych nowym pracownikom , odbieranie samochodów od pracowników odchodzących z firmy lub organizowanie wymiany samochodów (np. gdy kończy się umowa leasingowa).  Dodatkowym zadaniem managera flotowego jest administrowanie różnego rodzaju kartami paliwowymi wydawanymi najczęściej do konkretnego samochodu służbowego.

Jakie samochody dla firm wybierać?

Samochód służbowy jest tzw. wartością dodaną dla pracownika. Ważne jest zatem, aby był reprezentatywny, komfortowy i bezpieczny. Przedsiębiorstwa decydujące się na wyposażenie swoich pracowników w samochody szukają najczęściej rozwiązań ekonomicznych (ważne są parametry aut), które jednocześnie będą stanowiły wizytówkę danej firmy. Nie bez znaczenia są oczywiście koszty usług leasingowych oferowane przez różnych dealerów.

Samochody dla firm oferują różni dealerzy, najczęściej w ramach oferty leasingowej

Powiązane artykuły