Przepisy dotyczące transportu zwłok

transport zwlok

Spis treści

Organizacja pogrzebu oraz transport zwłok to często skomplikowany proces. Ze względu na swój charakter, usługi te są regulowane prawnie. Jakie dokumenty prawne określają przepisy dotyczące transportu zwłok?

Jak prawo reguluje transport zwłok?

Istnieje kilka dokumentów prawnych, które określają, w jaki sposób powinno się transportować zwłoki. Przede wszystkim podstawą prawną w tym zakresie jest ustawa Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r. Szczegółowe przepisy dotyczące samego transportu określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków. W związku z nim transport zmarłych powinien odbywać się jedynie specjalnie do tego przeznaczonymi środkami przewozowymi.

Przede wszystkim środek transportu drogowego wykorzystywany do przewozu zwłok powinien spełniać kilka wymagań technicznych oraz sanitarnych. Pojazd musi być trwale oznakowany, tak aby wskazywał na przeznaczenie i sposób jego wykorzystywania. Dodatkowo musi on posiadać oddzielną kabinę dla kierowcy, tak aby odizolować go od części, w której umieszcza się zwłoki. Pojazd przeznaczony do transportu zwłok musi posiadać odpowiednie zabezpieczenia, tak aby nie dopuścić do przesuwania się trumny podczas przewozu.

Co więcej, rozporządzenie to mówi, że pojazd należy zdezynfekować po każdorazowym przewozie zwłok. W tym celu wykorzystuje się środki o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Nie można myć pojazdu w miejscach przypadkowych i prowizorycznych. Oprócz tego pojazd przeznaczony do transportu zwłok musi zostać zarejestrowany jako pojazd specjalny.

Aby uzyskać pozwolenie na przewóz zwłok, trzeba złożyć wniosek o wydanie pozwolenia oraz zaświadczenia. Jest to proces złożony i wymaga spełnienia kilku istotnych kryteriów. Domy pogrzebowe, które oferują usługi z zakresu transportu zwłok, robią to zgodnie z prawem i po uzyskaniu odpowiednich uprawnień. Korzystanie z kompleksowych usług pogrzebowych to duże ułatwienie dla rodziny zmarłego. Zakład pogrzebowy Hades oferuje profesjonalny transport zwłok. Doświadczeni pracownicy zadbają o należyty szacunek oraz postępowanie zgodnie z przepisami dotyczącymi transportu zwłok.

Powiązane artykuły