Na czym polega umowny podział majątku?

podzial majatku

Spis treści

Podział majątku wspólnego byłych małżonków, może zostać dokonany na dwa sposoby. Pierwszy z nich odbywa się na mocy orzeczenia sądu. Drugi wykonywany jest natomiast na mocy umowy zawieranej między rozwiedzionymi współmałżonkami. W tym artykule skupiamy się jednak wyłącznie na umownym podziale majątku, omawiając szczegółowo specyfikę tego rozwiązania.

Czym jest umowny podział majątku?

Umowny podział majątku to nic innego jak spisanie umowy między byłymi małżonkami, dotyczącej, jak sama nazwa wskazuje podziału ich majątku, który przed rozwodem był wspólny. Rozwiązanie to wymaga jednak pełnej zgody obu stron co do sposobu dokonania podziału. W innym przypadku konieczne jest udanie się z tą sprawą do sądu. Warto jednak pamiętać, o tym, że nie bez powodu większość adwokatów rozwodowych proponuję swoim klientom umowny podział majątku. Rozwiązanie to jest bowiem o wiele szybszą i mniej stresującą metodą niż podział sądowy.

W jakiej formie powinna zostać zawarta umowa dotycząca podziału majątku?

Co do zasady umowny podział majątku może przybierać dowolną formę, podobnie jak i ustalone w ramach niego udziały. Istnieją jednak pewne wyjątki. Zaliczyć do nich można między innymi sytuacje, gdy umowa o podział majątku dotyczy prawa użytkowania wieczystego czy też nieruchomości. W takim przypadku musi ona obowiązkowo zostać zawarta w formie aktu notarialnego. Dla uzyskania pewności związanej z egzekwowalnością ustaleń między byłymi małżonkami warto jednak zawsze zawierać tego typu umowę w formie pisemnej.

Co powinno zostać zawarte w umowie dotyczącej podziału majątku?

Przy sporządzaniu umowy o podział majątku najlepiej skorzystać z pomocy specjalistów, jaką w Katowicach oferuję między innymi Kancelaria Adwokacka adw. Olgi Zubrzyckiej-Staniczek, gdyż powinna ona zawierać kilka istotnych elementów. Wymienić wśród nich można przede wszystkim:

  • skład majątku wspólnego,
  • wskazanie wielkości udziałów obu stron umowy,
  • określenie wysokości nakładów i wydatków ponoszonych przez byłych współmałżonków w okresie trwania wspólności majątkowej,
  • datę zawarcia związku małżeńskiego,
  • ewentualną liczbę dzieci wraz z ich wiekiem.

Dodatkowo zaliczyć do nich można także określenie wysokości ewentualnych dopłat, które mają wyrównać udziały, wraz ze wskazaniem terminu ich wykonania.

Powiązane artykuły