Masz kredyt frankowy? Zobacz, gdzie otrzymać pomoc prawną!

Spis treści

Klauzule abuzywne znajdujące się w umowach kredytów frankowych nadal są problemem dla wielu ich właścicieli. Gdzie można szukać pomocy? Obecnie działają specjalne kancelarie prawne, które zapewniają kompleksową pomoc dla frankowiczów. Co oferują?

Problematyczny kredyt we franku szwajcarskim

Kredyty udzielane we franku szwajcarskim przez banki często nie bazują na umowach zgodnych z przepisami prawa. To przede wszystkim kwestia klauzul abuzywnych, czyli inaczej klauzul niedozwolonych, które są niekorzystne dla kredytobiorców.

Klauzule abuzywne w kredytach dotyczą przede wszystkim przeliczania walut podczas ustalania wysokości kredytu i raty. Banki samodzielnie narzucały przelicznik, który mógł powodować podwyższenie kosztów dla kredytobiorcy.

Gdy w umowie kredytowej znajdują się zatem takie klauzule, wówczas mogą być one podstawą do unieważnienia kredytu frankowego albo do jego przeliczenia na złoty, czyli inaczej jego odfrankowienia. Rozwiązania te pozwalają na zmniejszenie kosztów, a niekiedy nawet na odzyskanie części wpłaconych pieniędzy.

Jak unieważnić lub odfrankowić kredyt hipoteczny?

Aby skorzystać z procedury unieważnienia albo odfrankowienia kredytu, należy wystąpić przeciwko bankowi w procesie sądowym.

Pierwszym krokiem jest jednak analiza umowy kredytowej. Najlepiej, aby dokładnie przyjrzał jej się specjalista w dziedzinie kredytów frankowych, który może określić, czy znajdujące się w niej zapisy są podstawą do wystąpienia w procesie przeciwko bankowi.

Usługi w tym zakresie zapewniają kancelarie frankowe. Są to kancelarie prawne – radcowskie albo adwokackie, które specjalizują się w prowadzeniu usług w ramach kredytów frankowych dla frankowiczów. Reprezentują ich w całej procedurze i pomagają im walce o ich prawa.

Co oferują kancelarie frankowe?

Wśród usług oferowanych przez kancelarie frankowe znajdują się między innymi:

  • Przeprowadzenie kompleksowej analizy umowy kredytowej pod kątem jej zapisów,

  • Przygotowanie pozwu sądowego skierowanego przeciwko bankowi,

  • Reprezentacja klienta podczas kontaktów z bankiem oraz w sądzie.

Gdy poszukiwana jest pomoc dla grupy jak frankowicze Gliwice – https://jpm-adwokaci.pl/kredyty-walutowe/ to jedno z tych miast, gdzie można skorzystać z kompleksowego wsparcia specjalistów w tym obszarze. Kancelaria prawna może wtedy zająć się wszystkimi czynnościami związanymi z walką o prawa kredytobiorcy.

Pomoc posiadającej duże doświadczenie kancelarii frankowej może być zatem bardzo dobrym wyborem dla każdego frankowicza, który podejrzewa, że jego umowa kredytowa nie jest zgodna z przepisami.

Powiązane artykuły