Kapilary w przemyśle – czym są i jakie mają zastosowanie?

przemysl kapilary

Spis treści

W kontekście przemysłowym kapilary to małe kanały, rurki lub urządzenia, których konstrukcja przypomina maleńkie naczynia krwionośne w organizmach żywych, zwane naczyniami włosowatymi. Jakie jest zastosowanie kapilar w przemyśle?

Rurki kapilarne

Rurki kapilarne, potocznie określane jako kapilary, to wąskie rurki o małych średnicach wewnętrznych. Są powszechnie stosowane w różnych zastosowaniach, w tym w systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych. Rurki kapilarne pomagają regulować przepływ czynnika chłodniczego, kontrolować ciśnienie i przyczyniają się do wydajności tych systemów.

Reometry kapilarne

Reometry kapilarne to przyrządy służące do pomiaru właściwości płynięcia materiałów, zwłaszcza polimerów.

Wykorzystują rurkę kapilarną do poddawania materiału kontrolowanym szybkościom ścinania, dostarczając cennych danych do optymalizacji procesów w branżach przetwórstwa polimerów.

Efekt kapilarny w materiałach

Działanie kapilarne odnosi się do zdolności cieczy do przepływu w wąskich przestrzeniach bez pomocy lub przeciw siłom zewnętrznym, takim jak grawitacja.

W zastosowaniach przemysłowych działanie kapilarne jest często wykorzystywane w materiałach takich jak papier, tkaniny i niektóre porowate substancje w celu kontrolowania wchłaniania i ruchu płynów.

Kapilary mikroprzepływowe

Także kapilary – https://kapilary.pl/ są często używane do manipulowania i kontrolowania małych objętości cieczy.

Układy mikroprzepływowe, które można znaleźć w różnych warunkach przemysłowych i laboratoryjnych, wykorzystują kapilary do precyzyjnego przenoszenia i transportu niewielkich ilości płynów. Technologia ta jest szeroko stosowana w takich dziedzinach jak diagnostyka medyczna, analiza chemiczna i opracowywanie leków.

Elektroforeza kapilarna

Elektroforeza kapilarna to technika separacji stosowana w chemii i biochemii do analizy złożonych mieszanin cząsteczek. Polega na przemieszczaniu się naładowanych cząstek przez wąską kapilarę wypełnioną cieczą przewodzącą. Metoda ta jest stosowana w takich dziedzinach jak farmaceutyka, analiza środowiskowa i biotechnologia.

Czujniki ciśnienia kapilarnego

Kapilarne czujniki ciśnienia to urządzenia mierzące ciśnienie wykorzystujące działanie kapilarne cieczy w małych rurkach.

Czujniki te znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, w tym motoryzacyjnym, lotniczym i produkcyjnym, gdzie niezbędne są precyzyjne pomiary ciśnienia.

Uszczelniacze kapilarne

Kapilary mogą również odnosić się do małych szczelin lub przestrzeni, a w zastosowaniach uszczelnień przemysłowych działanie kapilarne można wykorzystać do wciągnięcia uszczelniaczy lub klejów do wąskich przestrzeni, zapewniając bezpieczniejsze i równomierne uszczelnienie wielu przestrzeni.

Powiązane artykuły