Jak często należy wykonywać przeglądy rejestracyjne?

przeglad rejestracyjny samochodu

Spis treści

Czy wiesz, jak często należy wykonywać przeglądy rejestracyjne swojego pojazdu? Ten niezbędny element posiadania samochodu ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa na drodze oraz legalności jego użytkowania. W tym artykule omówimy, jak często powinieneś zgłaszać się na przeglądy rejestracyjne, aby utrzymać swój pojazd w należytym stanie i uniknąć potencjalnych problemów z prawem.

Przepisy dotyczące przeglądów rejestracyjnych

W Polsce obowiązują szczegółowe przepisy regulujące kwestię przeglądów rejestracyjnych. Zgodnie z ustawą o transporcie drogowym, każdy pojazd mechaniczny podlega obowiązkowemu badaniu technicznemu. Celem tego badania jest sprawdzenie, czy pojazd spełnia wymagane normy bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska. Przegląd taki powinien być przeprowadzany przez uprawnionego diagnostę w stacji kontroli pojazdów, która posiada stosowne uprawnienia i certyfikaty.

Częstotliwość przeglądów w zależności od rodzaju pojazdu

Częstotliwość przeglądów rejestracyjnych zależy od rodzaju pojazdu oraz jego wieku. Dla samochodów osobowych pierwszy przegląd powinien odbyć się najpóźniej po 3 latach od daty pierwszej rejestracji pojazdu. Po tym okresie, przeglądy powinny być wykonywane co 2 lata, aż samochód osiągnie wiek 12 lat. Od tego momentu, przeglądy należy przeprowadzać corocznie. Dla pojazdów ciężarowych, autobusów oraz motocykli, przeglądy są wymagane co roku, bez względu na wiek pojazdu.

Kary za brak ważnego przeglądu

Jeśli zaniedbasz obowiązek wykonania badania technicznego swojego pojazdu, możesz narazić się na konsekwencje prawne oraz finansowe. Kierowanie pojazdem bez ważnego przeglądu jest wykroczeniem i grozi karą grzywny w wysokości do 5000 zł. Ponadto, w przypadku stwierdzenia przez funkcjonariusza policji braku ważnego badania technicznego, Twój pojazd może zostać zatrzymany do czasu wykonania tego badania.

Jak uniknąć problemów związanych z przeglądami rejestracyjnymi

Aby uniknąć problemów związanych z przeglądami rejestracyjnymi, warto zadbać o terminowe wykonanie tego obowiązku. Wartość warto również monitorować stan techniczny swojego pojazdu i regularnie wykonywać konserwację, wymieniać zużyte części oraz naprawiać ewentualne usterki. Dbając o samochód nie tylko unikniemy kłopotów z prawem, ale przede wszystkim zadbamy o nasze bezpieczeństwo oraz innych uczestników ruchu drogowego.

Powiązane artykuły