Czy każda butla gazowa wymaga legalizacji?

butla gazowa

Spis treści

Butle gazowe ze względu na swoją zawartość wymagają szczególnych środków ostrożności. Oprócz zachowania właściwych zasad eksploatacji równie ważna jest pewność, że są one w pełni sprawne. Aby mieć gwarancję niezawodności działania, należy regularnie sprawdzać stan techniczny butli. Z naszego artykułu dowiesz się, czy każda butla gazowa wymaga legalizacji.

Znajdujący się w butli dwutlenek węgla jest stele pod wysokim ciśnieniem. Zarówno korzystanie, jak i przechowywanie go wymaga więc od użytkownika szczególnej ostrożności. Dbałość o szczelność zaworów zbiornika oraz jego prawidłową budowę jest nie tylko wymogiem prawnym, ale przede wszystkim kwestią bezpieczeństwa. Fachowa i regularna legalizacja butli CO2 to zatem nie tylko gwarancja bezpieczeństwa, ale także przedłużenie zdatności do użytku.

Legalizacja butli gazowych w świetle prawa

Obowiązujące przepisy wymagają poddawania butli do przechowywania gazów regularnym badaniom technicznym, określanych także mianem legalizacji. Obowiązkowa usługa legalizacji polega na sprawdzeniu stanu technicznego butli, zakończona jest natomiast wydaniem protokołu oraz wskazaniem terminu kolejnego badania. Nie istnieje jeden odgórny okres ważności legalizacji, ponieważ każda usługa zależna jest od rodzaju zbiornika oraz przeznaczenia butli.

Legalizacja butli ważna jest zazwyczaj przez dziesięć lat, jednak wyznaczenie terminu eksploatacji zależy od decyzji fachowców i stopnia zużycia butli. Jeżeli zbiornik jest uszkodzony, uległ korozji lub zamieszczone na nim dane są nieczytelne, możliwe jest, że legalizacja nie zostanie przeprowadzona.

Jak przebiega legalizacja butli gazowych?

Legalizacją butli ze sprężonym gazem zawsze zajmują się doświadczeni specjaliści i to im należy powierzyć to zadanie, co potwierdza przedstawiciel hurtowni gazów technicznych. Warto się z nimi skontaktować także w przypadku, kiedy stan techniczny butli budzi wątpliwości.

Legalizacja butli gazowych polega na badaniu technicznym prowadzonym przez specjalistów Urzędu Dozoru Technicznego, którzy potwierdzają prawidłowy stan butli. W ramach usługi wnętrze butli jest płukane, a następnie przeprowadzana jest próba wytrzymałościowa. Kolejnym krokiem jest malowanie, a także wymiana głównego zaworu. Dzięki temu mamy pewność, że butla jest w pełni sprawna. Na tabliczce znamionowej umieszczana jest data kolejnej legalizacji.

Każda butla gazowa wymaga legalizacji, a korzystanie z niej bez ważnego badania technicznego jest prawnie zabronione.

Powiązane artykuły