dokumentyArchiwum

Instrukcja obsługi? Nie ma jej, gdy jest potrzebna! Widziałeś ją?

Gdzie jest instrukcja obsługi?!

Instrukcja obsługi to dokument (najczęściej przypominający objętością stare książki telefoniczne!), dzięki któremu każdy (lub prawie każdy) powinien poradzić sobie z obsługą i konserwacją konkretnego urządzenia bądź sprzętu. Instrukcja najczęściej dołączona jest do produktu i studiujemy …