Przestrzeń publiczna nie musi być szara i nudna - może być równocześnie kolorowa i funkcjonalna

Wygodna przestrzeń publiczna

Mieszkańcy miast nie posiadający przydomowych (ani przyblokowych) ogródków – chętnie korzystają z zielonych części przestrzeni …